SOS Nuchterheid

sos_nuchterheidSOS Nuchterheid is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz…. SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) – deMens.nu en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Nodig ‘SOS Nuchterheid’ uit in de klas (doelgroep: laatstejaars BO en SO).

“Volgens recente cijfers van de VAD ( Vereniging voor Alcohol-en andere Drugproblemen ) heeft meer dan 70% van de leerlingen reeds voor de leeftijd van 15 al eens alcohol gedronken en is de overgrote meerderheid van de leerlingen al in contact gekomen met alcohol. Met de leeftijd neemt ook al snelde frequentie van alcoholgebruik toe : het regelmatig alcoholgebruik stijgt van 7,3% bij de 12-14 jarigen tot 32,7% bij de 15-16 jarigen en loopt op tot 46,1% bij de 17-18 jarigen.

Voor veel Vlaamse jongeren is het de gewoonste zaak van de wereld : het drinken van (teveel) alcohol op jonge leeftijd. Meer dan 7 op de 10 jongeren drinken alcohol voordat ze 15 zijn. ‘Neen’ zeggen is lastig; ‘al mijn vrienden drinken ook’ is een veelgehoord credo. Daarnaast spelen de ouders een grote rol in het alcoholgebruik van hun kinderen….Jongeren moeten ervan overtuigd worden dat alcohol slecht is voor hen en moeten weten hoe ze ‘nee’ kunnen zeggen.” (bron: brief van SOS Nuchterheid aan de scholen)

In de derde week van November is er de “Week van het Alcoholisme“. AA is mogelijks voor veel collega’s de organisatie om te contacteren voor een getuigenis in de klas. Maar tot onze verbazing lezen we: “Voor het doel dat wij als groep nastreven bestaat er slechts één uiteindelijk gezag – een liefhebbende God zoals Hij zich in ons groepsgeweten kan uiten. Onze leiders zijn slechts dienaren die ons vertrouwen genieten; zij regeren niet.” (http://www.aavlaanderen.org/Sites/1/twaalf_tradities.html).

Er is een alternatief als je een ervaringsdeskundige wil uitnodigen: SOS Nuchterheid vzw, een lidorganisatie van deMens.nu. “SOS Nuchterheid is, op diverse locaties in Vlaanderen, actief sinds 1998. Wij bieden aan ons publiek mogelijkheden om met lotgenoten en ervaringsdeskundigen te communiceren en dat binnen een strikt seculier, ondogmatisch en veilig kader.”

Site: http://www.sosnuchterheid.org

Interessant als kennismaking is het interview op Radio 1 (12/5/2008): http://www.sosnuchterheid.org/media/wilfried_sosn_vrije_woord.wma

En het interview ‘Vrouwen hebben de fles ontdekt’ in HUMO http://www.sosnuchterheid.org/html/publi_vrouwfles.php

Contactgegevens:

Adres: SOS Nuchterheid vzw, Kantienberg 9 te 9000 Gent

E-mail: info@sosnuchterheid.org,

Tel: 09 330 35 25