Vrijzinnige Jongeren


Studiekring Vrij Onderzoek (Brussel)

Studiekring Vrij Onderzoek

Studiekring Vrij Onderzoek (VO) is opgericht met om de naleving van het principe van Vrij Onderzoek op de Vrije Universiteit Brussel (VUB) te bewaken en garanderen. Dit principe is op vrij volledige wijze beschreven door de Franse wiskundige Henri Poincarré:

“Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken”.

Het komt eigenlijk neer op het hebben van een wetenschappelijke levenshouding: niet zomaar alles aanvaarden (zelfs niet als je leerkracht zedenleer het zegt), maar vooral: zelf denken!

VO is een collectieve waarom-vraag: wij zijn eigenlijk gewoon een jonge, dynamische groep enthousiastelingen met een open geest, die van de VUB en andere sympathisanten de middelen (geld, lokalen, apparatuur) krijgt om interessante activiteiten te organiseren voor studenten en andere leden van de academische gemeenschap. Of je nu prof of student, atheïst, agnost, christen, jood of moslim, rijk of arm, mooi of lelijk bent, iedereen is evenwaardig en krijgt inbreng in het debat. Je moet daarom nog geen ingewikkelde boeken schrijven of onbegrijpelijke theorieën verzinnen. Als er een bepaald onderwerp is dat je erg boeit en waar je meer over wil weten of anderen over wil informeren, moet je zeker VO eens een bezoekje brengen tijdens de wekelijkse vergadering om misschien samen tot een boeiende activiteit te komen (of een infofolder, een actie,…). Veel van de mensen die naar onze vergadering gekomen zijn met een idee of plan voor een activiteit, blijven hangen en beginnen na een tijdje zelf deel te nemen aan het bestuur van VO.

Het is moeilijk te beschrijven wat VO allemaal is. Taal is soms een gebrekkig vehikel. VO is eigenlijk alles wat jij ervan wil maken. Kom langs en ontdek het zelf: Vrij Onderzoek is een enorm leerrijke ervaring die je nooit zal vergeten. Of lees onze voorstellingsbrochure (en deel ze uit aan je leerlingen die verder studeren op de VUB).

Link naar onze website: http://www.vrijonderzoek.be/