Over WLE vzw-DigiMores

Onze geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van de WLE zou tweevoudig zijn. Een “Werkgemeenschap Leraars Ethiek” werd in 1954 opgericht op initiatief van Roger Van de Ven, een leraar zedenleer aan het Koninklijk Atheneum van Mechelen en inrichter van debating clubs. Dezelfde bron vermeldt ook een “Werkgemeenschap Leraars voor Ethiek” die op 2 december 1954 door (de inspecteurs) Van Cauwelaert en Vanhassel en (HV-voorzitter) Cuypers werd opgericht om de leraars moraal samen te brengen rond problemen van didactische en pedagogische aard en om de belangen van de cursus niet-confessionele zedenleer in het rijksonderwijs te verdedigen.

Op korte termijn zouden dan verschillende kernen in Vlaanderen het licht hebben gezien. Of het hier twee keer over hetzelfde organisatieverband gaat is niet duidelijk. De concrete werking hield o.m. de realisatie van didactisch materiaal voor de leerkrachten in. Deze Werkgemeenschap gaf vanaf 1955 het tijdschrift De Moralist uit. In de jaren tachtig gaf de WLE Mores uit, het vaktijdschrift voor de leerkracht moraal en opvolger van ‘De Moralist’. (bron: VSAD).

In die periode en erna gaf de WLE ook een reeks lesmappen uit, samengesteld door leerkrachten en inspectie. Deze werden te koop aangeboden in de huizenvandeMens (voorheen Centra voor Morele Dienstverlening) en Vrijzinnige Centra (VC). Een aantal ervan zijn digitaal nog terug te vinden in de lessendatabank op DigiMores.

In 1996 gaf de WLE ‘Durf te Denken’: denken over moraal en actuele maatschappelijke thema’s’ uit. Een bronnenboek en twee oefenboeken voor het Hoger Secundair Onderwijs, dit werd samengesteld door een groep leerkrachten o.l.v. Sonja Eggerickx, inspecteur-adviseur. Ondertussen is dit (gedeeltelijk) gedigitaliseerd door ‘Google Books’.