I love NCZ

Promotiemateriaal van de campagne ‘I ❤️ N.-C. Zedenleer’

i_love_nczedenleer_witMen zegt wel eens: onbekend is onbemind. Laten we daar gewoon wat aan veranderen…

Maak gebruik van het materiaal van deze WLE – campagne in jouw klaslokaal, cursus en op opendeurdagen, infomomenten voor ouders, FVJ-Lentefeesten… en alle andere momenten waarop leerlingen en (groot)ouders aanwezig zijn.

Suggesties en appreciatie zijn meer dan welkom, mail hiervoor naar info@digimores.org.

I. Facebookpagina ‘I❤️N.-C. Zedenleer’:

Op ‘I❤️N.-C. Zedenleer’ willen we jou, leerlingen, oud-leerlingen, ouders en grootouders op de hoogte houden van wat er in en rond het vak gebeurt en meer voeling met de cursus NCZ ontwikkelen of gaande houden.

Wil jij ons helpen?

Hou ons op de hoogte en bezorg ons alle info die te maken heeft met het vak, met zaken die ons vak in de kijker zetten (online krantenberichten, filmpjes, links naar bv. de schoolwebsite waarop NCZ-projecten vermeld worden of klasactiviteiten, activiteiten die je organiseert op en buiten de school…). Of post het zelf, met een uitnodigend commentaar.

Wat kan je nog doen?

 • TIP 1: Nodig leerlingen, ouders en sympathisanten van NCZ uit om deze pagina te ‘liken’.
 • TIP 2: Maak de pagina als geheel bekend op jouw profiel of door bepaalde berichten te delen.

II. Teksten.

Kan je gebruiken in je cursus, of aanbieden aan sympathisanten en (groot)ouders. Klik op de links hieronder om de artikels te downloaden.

Korte teksten die de meerwaarde van het vak NCZ aantonen en het vak verdedigen (uit UVV-info van september 2011).

 • artikel 1: Zedenleer een vak dat niet zomaar uit de lucht viel (geschiedenis van NCZ)
 • artikel 2: Op weg naar een betere samenleving (interview met Eddy Borms, inspecteur-adviseur NCZ)
 • artikel 3: De beroepskracht aan het woord (interview met leerkrachten NCZ over de meerwaarde van ons vak en het eenheidsvak)
 • artikel 4: Niet-confessionele zedenleer een pracht van een vak (artikel van Mario Boulez over de meerwaarde van ons vak)

Teksten ter verdediging van het vak door leerkrachten NCZ

III. Vijf affiches en 10.000 postkaartjes (ontworpen door collega Thomas Selis).

Promopakket WLE (zolang de voorraad strekt): 1 exemplaar van elke affiche en een pakket met 50 postkaarten.

 • Grote affiche,
 • Straatnaam,
 • Postkaart.

Niet alleen leerkrachten maar ook anderen mogen dit materiaal ophalen.

 

Ophalen bij de WLE, p/a VC Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent. Gelieve vooraf contact op te nemen met admin@geuzenhuis.be. Eventuele verzendingskosten voor het promopakket bedragen 10 €.

10.000 postkaartjes met de afbeelding van de affiche ‘Zie je God niet (meer)?’om uit de delen aan leerlingen en ouders.


Bijschrift op de achterkant van de postkaartjes: 
N.-C. Zedenleer stimuleert jongeren om hun eigen mening te vormen. We willen dat iedereen vrij en zelfstandig leert denken en handelen en een eigen moraal ontwikkelt met respect voor de rechten van de mens en de natuur.
In de lessen NCZ stellen we alles in vraag. We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen.
Eerst zien, dan geloven!
Ben jij er ook van overtuigd dat NCZ een pracht van een vak is?
Word lid van de Facebookpagina ‘I love N.-C. Zedenleer’: http://www.facebook.com/iloveNCZedenleer


IV. Afbeeldingen

Te downloaden afbeeldingen ‘I love N.-C. Zedenleer’ voor je cursus en dergelijke meer: klik hier.

V. Promofilmpjes

Door ‘promo’ of ‘promofilmpje’ in te geven in de zoekfunctie vind je materiaal dat je kan gebruiken tijdens infomomenten, opendeurdagen, FVJ-Lentefeesten…
Op onze publieke voorstellingspagina van het vak NCZ vind je een tekst die jou kan inspireren om de filmpjes aan elkaar te praten tijdens bv. een infomoment.

VI. Specifieke ideeën voor het Basisonderwijs

Elk jaar opnieuw krijgen de ouders van de leerlingen van de 3de kleuterklas het befaamde keuzeformulier voor de levensbeschouwelijke vakken mee naar huis. Voor velen een louter administratief kruisje, voor velen te weinig een goed doordachte en geïnformeerde keuze. Aangezien we onze leerlingen proberen aan te leren dat ze enkel een doordachte keuze kunnen maken als ze over voldoende correcte informatie beschikken, is het dan ook niet onze taak om hetzelfde met de ouders te proberen?

“Action speaks louder than words”, dus hierbij enkele ideetjes van collega Anke Mistiaen die je kan voorstellen aan je directie en collega’s:

 • Klassenpagina: Alle leerkrachten hebben een klassenpagina op de schoolwebsite waarop ze met de regelmaat van de klok vertellen over het dagelijkse leven in de klas en de inhouden die er besproken worden. Om meer transparantie te krijgen in dat mysterieuze vak Niet-confessionele zedenleer (want wat doen ze daar nu eigenlijk?) vroeg ik dit schooljaar ook een klassenpagina aan. Ik licht er kort per leerjaar de thema’s toe die we behandelen, filosofische vragen en antwoorden van de kids, acties die we opzetten of steunen,… Ik merk dat dit initiatief positief onthaald wordt door zowel ouders, collega’s als kids.
 • Infoavond kleuters: Meestal maken de kinderen en de ouders voor de eerste keer kennis met ons vak als hun kind in het eerste leerjaar NCZ begint te volgen. Maar het is niet dàn dat we hen moeten overtuigen of informeren over wat we tijdens onze lessen doen en wat de achterliggende gedachte is van de cursus. Ik ben eens met mijn directie gaan samenzitten met het voorstel om tijdens de infoavond / integratienamiddag voor de 3de kleuterklas ook een infomoment LBV’s te integreren. Zo krijgen alle collega’s LBV de kans om ouders te informeren over de inhoud en de levensvisie die hun kinderen tijdens onze lessen meekrijgen. Er is ook kans voor de ouders om vragen te stellen (over het vieren van overgangsmomenten bijvoorbeeld).

VII. Klaslokaal NCZ – Hoe maak ik mijn lokaal meer zedenleerachtig samen met de leerlingen?

Er zijn van die klassiekers die eigenlijk in geen enkel NCZ-lokaal zouden mogen ontbreken: Martin Luther King, Gandhi, Darwin, Chief Seattle, Voltaire…
In de vorm van een affiche, een citaat of cartoon kunnen ze vragen oproepen bij leerlingen en zo vanzelf je les stofferen. Ze kunnen ook lang blijven ‘plakken’ in de hoofden van onze leerlingen. Door ‘poster’ in te geven in de zoekfunctie vind je er al een aantal.

Wil je een stap verder gaan en zelf posters ontwerpen (alleen of met je leerlingen)? Dan kunnen programma’s als Posterrazor daarbij helpen: http://posterazor.sourceforge.net/