het vak NCZ

Noodzakelijk én een pracht van een vak.

 

Naast de lessen in de diverse godsdiensten is er – na een lange schoolstrijd – de mogelijkheid om te kiezen in het GO! en het gemeentelijk en provinciaal onderwijs voor een vak dat niet steunt op geopenbaarde waarheden: niet-confessionele zedenleer.

Het was een lange strijd, die niet altijd werd én nog steeds niet door iedereen wordt geapprecieerd …

 

Wat is niet-confessionele zedenleer?

We stimuleren leerlingen om een eigen wereld- en mensbeeld op te bouwen en hun eigen moraal te ontwikkelen. Niet op basis van heilige boeken, vooroordelen, … maar door gebruik te maken van wetenschappelijke gegevens, eigen ervaringen, inspirerende verhalen en teksten, …. Om dit te bereiken organiseren we in de klas onder meer discussies, debatten en filosofische gesprekken. Het samen zoeken zorgt soms voor verhitte debatten waardoor het niet altijd rustig is zoals in de vele andere lokalen van de school. De leerkracht NCZ treedt op als gespreksleider en begeleider om de leerlingen wezenlijke verschillen te laten zien en leerlingen aan te zetten tot nuanceren.

 

In de vrije scholen (vooral R.-Katholieke) hebben leerlingen en ouders deze keuzevrijheid (nog) niet. Spijtig want circa 75% van de leerlingen volgt er les. En nog niet alle leerlingen volgen NCZ in de officiële scholen.

Spijtig?

Ja, want in het vak NCZ zetten we de leerlingen aan om een eigen mening te vormen en open te blijven staan voor nieuwe ideeën en wetenschappelijke inzichten. We streven ernaar om leerlingen vrij en zelfstandig te leren denken en handelen. Om een eigen moraal vorm te geven met respect voor de rechten van de mens.

Jongeren stimuleren om hun eigen mening te vormen is een hele uitdaging. Vele leerkrachten verlaten dan ook de klassieke opstelling van de banken en plaatsen ze in een U-vorm of vierkant, want we hebben als leerkracht niet de pretentie de waarheid te verkondigen. Het nodigt de leerlingen uit om hun mening naar voor te brengen. Het duidelijk naar voor brengen ervan is dan ook één van onze opdrachten en dat is niet bij iedereen gelukt …

 

Bij heel wat leerlingen lukt het gelukkig wel om hun eigen visie op te bouwen én op een creatieve wijze naar voor te brengen.

 

 

Nu al kiezen 37% (basisonderwijs) en 57% (secundair onderwijs) van de leerlingen en ouders in de officiële scholen voor NCZ .

Wat is uw keuze?

Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat dit een onmisbaar vak is om jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling tot volwassene en tot burgers in onze democratie.