Sapere Aude!

Kort overzicht van vorige edities

  • 2013-2014: ‘Overbevolking, de zeven miljard voorbij’ 

Sapere Aude wedstrijd: Overbevolking “De zeven miljard voorbij”

E-waste, plastic in de oceanen, olievoorraden die slenken, de ozonlaag die steeds verder uitdunt, de regenwouden die bedreigd worden, de ijskappen die smelten, fijn stof in de lucht,…
Dossier overbevolking_afbeeldingDe ecologische catastrofes worden rond onze oren geslingerd. Verscheidene filmstudio’s hebben er zelfs al heel wat munt uit geslagen. Deze films zijn vaak overdreven, maar we kunnen helaas niet ontkennen dat de mens een immense druk legt op zijn habitat.

Op dit moment telt de wereldbevolking ongeveer 7 miljard mensen. Sinds de industriële revolutie ging de groei van de industrie hand in hand met de groei van de bevolking. De groei van de industrie wordt wel gereguleerd om mogelijke slechte gevolgen te voorkomen (denk maar onder andere aan de Kyoto normen), maar de groei van de bevolking lijkt men niet meteen onder handen te nemen.

Alle ecologische problemen kan je echter niet loskoppelen van de steeds groeiende wereldpopulatie. Niet enkel het aantal mensen groeit maar ook de ecologische voetafdruk van de mens wordt groter. Meer mensen met meer impact,… Hoe ver mag de wereldbevolking nog toenemen? Op welke wijze dienen we onze levensstijl aan te passen? Moeten we over gaan tot wettelijk vastgelegde geboorteregelingen? Mogen we onze westerse visie opleggen aan derdewereldlanden? …

Wat?

Een creatieve wedstrijd met als thema ‘Overbevolking: de zeven miljard voorbij’. De wedstrijd loopt van 1 september 2013 tot 14 februari 2014. De winnaars worden eind maart op onze facebookpagina bekendgemaakt.