DigiMores

“Wie alleen werkt telt op, wie samenwerkt vermenigvuldigt”.

Dat is de filosofie van DigiMores, de virtuele Werkgemeenschap Leraren Ethiek. 

Gesticht op 1 september 2006.

DigiMores wil een actieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten N.-C. Zedenleer van alle onderwijsnetten en niveaus in Vlaanderen en Brussel en allen die met het vrijzinnig humanisme (bij jongeren) begaan zijn.

Door DigiMores kan men elkaar inspireren in een kwalitatief virtueel kader dat ontwikkeld en onderhouden wordt door het Beheerdersteam, een team van leerkrachten NCZ die dit doet in hun vrije tijd.

DigiMores leeft van de overtuiging dat we als leerkrachten sterker staan als we samenwerken en dat er doorheen intense wederzijdse ondersteuning kan gezocht worden hoe de vrijzinnigheid bij jongeren op een hedendaagse wijze kan ontsloten worden.

“Wat jij geeft, is wat je krijgt”.

Solidariteit is bij (toekomstige) leerkrachten NCZ een belangrijke waarde en uit zich in het ter beschikking stellen van lesmateriaal. Als lid van DigiMores dien je dan ook zelf je lesmateriaal ter beschikking te stellen. Hoe meer lesmateriaal, hoe interessanter het wordt op deze community! Het leren van elkaar wordt groter naarmate ook jij er een gewoonte van maakt om lesmateriaal beschikbaar te stellen.

Geen controle op de inhoud van je lessen.

De WLE doet geen enkele controle op je lesmateriaal. We zorgen er alleen voor dat het netjes blijft op de site.

Ook de inspectie heeft zich geëngageerd om dat niet te doen, wat trouwens ook niet kan want je lespraktijk is de beoordelingsbasis.

Creative Commons License

Op het werk van deze community en al haar leden is een Creative Commons Licentie van toepassing. Dat wil zeggen dat je het lesmateriaal mag gebruiken én het mag herwerken en dit onder drie voorwaarden:

  1. Je mag het niet voor commerciële doeleinden gebruiken,
  2. Je dient de naam van de collega(‘s)-auteurs of op zijn minst het vak NCZ te vermelden op het herwerkte lesmateriaal,
  3. Je dient dit herwerkte materiaal opnieuw ter beschikking te stellen op deze community (het kan geen kwaad om ‘aangevulde/aangepaste versies’ op de site te zetten).

Aangezien het onderwijs is vrijgesteld van auteursrechten en dit een afgesloten site is, is het in elk geval geen probleem om auteursrechtelijk beschermd materiaal ter beschikking te stellen.

DigiMores werkt samen.

Op DigiMores vind je ook lesmateriaal van andere vrijzinnige organisaties.

Met name:

  1. Abonnementsinfo, de voorbije jaargangen, de bijlagen voor leerkrachten en de planning van Prik (het tijdschrift voor de leerlingen NCZ in de eerste graad),
  2. Abonnementsinfo en extra lesmateriaal van Samenspel (het vaktijdschrift voor de leerkrachten NCZ in het Lager Onderwijs),
  3. De Maakbare Mens stelt ook haar lesmateriaal ter beschikking inzake bio-ethische thema’s,
  4. Sommige huizenvandeMens van deMens.nu stellen ook een overzicht van hun educatief materiaal ter beschikking dat je bij hen kan uitlenen,
  5. Info over SOS Nuchterheid als je rond dit thema wil werken.

Omdat we jaarlijks circa 92.000 jongeren bereiken in onze lessen werken we heel intens samen met Hujo. Hun info vind je ook via de menuknop ‘partners’ (‘Vrijzinnige Jongeren’). Je vindt op pagina 2 en 3 ook info over ’t Zal Wel Gaan en de Studiekring Vrij Onderzoek, nuttig voor je laatstejaars die in Gent of Brussel verder studeren.

Alle lerarenopleidingen NCZ op universiteiten en hogescholen hebben zich geëngageerd om hun studenten te stimuleren de goede stagelessen en eindwerken op de site beschikbaar te stellen.

Alle hulp is meer dan welkom.

DigiMores is een werkgemeenschap die door een team van leerkrachten NCZ in hun vrije tijd wordt beheerd en uitgebouwd. We rekenen ook op jouw inzet. In de eerste plaats door het toevoegen van eigen materiaal help je mee met de uitbouw ervan.

Maar je kan ook meer doen. Zo zijn we regelmatig op zoek naar collega’s die een bepaald onderdeel willen beheren en/of verbeteren. Een uurtje per week is voldoende. Heb je hiervoor interesse? Neem gerust contact op met ons via info@digimores.org.

Om verder te gaan naar een online presentatie over de WLE – DigiMores, klik hier (de uitleg staat hierboven).